Vesteregnens Husflid

                              
    Et godt sted at mødes!


Husflid - et udtryk for det vi beskæftiger os med! - men tiderne har ændret sig siden bondesamfundets tid, hvor husflid var en nødvendighed, dels havde man ikke mange penge og dels var det ofte langt til nærmeste skrædder, snedker eller smed, så var det bare at gå igang og lave tingene selv. 

I dag går man bare hen og køber det man skal bruge, men hvad får man så? - en vare som alle andre også kan gå hen og købe! Laver man tingene selv, - så er det et unika, som kun findes i dette ene eksemplar, - og det er da noget helt andet, noget man kan glæde sig over når man bærer det, bruger det, - eller bare ser på det! 

Om det drejer sig om håndarbejde eller sløjd, så er to produkter lavet efter samme mønster ikke ens, - de ligner hinanden, - men er ikke ens, det er med til at gøre arbejdet og besiddelsen af det færdige produkt til noget særligt! 

I Vesteregnens Husflid er der mange forskellige aktiviteter indenfor håndarbejde, træarbejde. Fælles for dem alle er, at de udøvedene kan arbejde sammen og inspirere hinanden, og være med til at udvide kendskabet til det vi laver, og hjælpe nye ligesindede igang, når de har nogle problemer med det de laver. 

Vi håber med denne hjemmeside, at vore egne medlemmer kan følge med i hvad der sker i foreningen, - og at besøgende kan finde inspiration og få en oplevelse af hvad vi laver og står for.

Hvis I kære gæster, ønsker at vide mere om os, - eller ønsker medlemskab af Vesteregnens Husflid, så kontakt en fra bestyrelsen eller send en mail til vesteregnenshusflid@gmail.com

Velkommen, og god fornøjelse!

Glædelig jul og godt nytår

Så er vi ved at være ved vejs ende for aktiviteterne i 2018! Sidste aktivitetsaften i Skærbæk er den 12. december og i Tønder er der juleferie fra 6. december 2018! Vesteregnens Husflid ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! Vi starter igen den 9. januar 2019 kl. 19.00 i Skærbæk og den 16. januar 2019 kl. 19.00 i Tønder